میزان پیشرفت پروژه‌های داخلی‌سازی قطعات محصولات ایران خودرو در میزهای یک تا سوم صنعت به ترتیب 42، 41 و 12 درصد است.

به گزارش روند بورس امروز،مدیرعامل ایران‌ خودرو گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید تاکنون ۵۰ قطعه از محصولات خود را توسط ۳۱ سازنده داخلی بومی‌سازی کرده که بر اساس شمارگان یک سال تولید حدود ۴۸٫۸ میلیون یورو کاهش ازربری به دنبال داشته است.

فرشاد مقیمی در جلسه ستاد تعمیق ساخت داخل اظهار کرد: میزان پیشرفت پروژه‌های داخلی‌سازی قطعات محصولات ایران خودرو در میزهای یک تا سوم صنعت به ترتیب ۴۲، ۴۱ و ۱۲ درصد است.

وی از برگزاری میز چهارم صنعت در آینده نزدیک خبر داد و افزود: قرار است در این میز ۲۳ پروژه، ۳۷ قطعه از محصولات ایران خودرو توسط ۱۹ سازنده داخلی بومی‌سازی شود که با اجرای این امر حدود ۳۳ میلیون یورو کاهش ارزبری خواهد داشت.

بر اساس گزارشی از ایرنا، مدیرعامل ایران‌ خودرو تاکید کرد: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با اجرای ۱۴ پروژه بهینه‌سازی طراحی قطعات در محصولات در تیراژ یک سال، ۸۸ میلیون یورو کاهش ارزبری عاید اقتصاد و صنعت کشور کرده است.

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های ایران خودرو ( خودرو )