آمار معاملات بورس کالای شرکت‌های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 25 دی ۹۸

به گزارش روند بورس امروز، محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به بررسی عرضه های بورس کالا پرداخته است.

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۳۷۶۰ تن
مقدار معامله: ۳۶۲۰ تن
قیمت پایه: ۲۲۹۸۹۵ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۲۲۹۸۹۵ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۲۹۸۹۵ ریال
ارزش معامله: ۸۳۲۲۲۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۲۵ و ۹۸.۱۰.۲۸

بیلت ایرالکو

مقدار تقاضا: ۱۶۰ تن
مقدار معامله: ۱۶۰ تن
قیمت پایه: ۲۴۵۶۶۶ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۲۴۵۶۶۶ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۴۵۶۶۶ ریال
ارزش معامله: ۳۹۳۰۶ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۲۵

شمش آلیاژ ایرالکو

مقدار تقاضا: ۸۰ تن
مقدار معامله: ۸۰ تن
قیمت پایه: ۲۵۴۸۵۰ ریال (٪۱-)
بالاترین قیمت: ۲۵۴۸۵۰ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۵۳۱۲۹ ریال
ارزش معامله: ۲۰۲۵۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۲۹

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۳۱۴۰ تن
مقدار معامله: ۲۱۲۰ تن
قیمت پایه: ۷۲۰۰۳۳ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۷۲۰۰۳۳ ریال
قیمت پایانی موزون: ۷۲۰۰۳۰ ریال
ارزش معامله: ۱۵۲۶۴۷۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۲۵

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۱۴۰۶۰ تن
مقدار معامله: ۱۴۰۶۰ تن
قیمت پایه: ۴۷۶۹۰ و ۵۱۷۱۲ ریال
ارزش معامله: ۷۲۴۹۷۹ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۲۹

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۵۰۳۵۶ تن
مقدار معامله: ۵۰۳۵۶ تن
قیمت پایه: ۷۶۰۶۷ ریال
ارزش معامله: ۳۸۳۰۴۳۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۳۱

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۴۳۵۳ تن
مقدار معامله: ۴۳۵۳ تن
قیمت پایه: ۹۳۷۴۲ ریال
ارزش معامله: ۴۰۸۰۵۹ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۳۱

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۵۵۰۰ تن
مقدار معامله: ۵۵۰۰ تن
قیمت پایه: ۱۳۴۸۸۲ ریال (٪۵+)
ارزش معامله: ۷۴۱۸۵۱ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۳۱

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۷۱۰۶ تن
مقدار معامله: ۵۵۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۴۵۸۹ ریال (٪۴+)
بالاترین قیمت: ۴۴۶۱۲ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۴۵۹۸ ریال
ارزش معامله: ۲۴۵۲۹۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۱۸ و ۹۹.۱.۲۱

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۸۰۱۸ تن
مقدار معامله: ۱۱۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۴۵۸۹ ریال (٪۴+)
بالاترین قیمت: ۵۰۴۱۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۸۵۰۶ ریال
ارزش معامله: ۵۳۳۵۶۴ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۱۸ و ۹۹.۱.۲۱

سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۳۵۸۶ تن
مقدار معامله: ۲۲۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۴۵۸۹ ریال (٪۶+)
بالاترین قیمت: ۴۵۲۸۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۴۹۹۱ ریال
ارزش معامله: ۹۸۹۸۱ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۲۱

شمش آهن و فولاد ارفع

مقدار تقاضا: ۳۳۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۱۶۱۶ ریال
بالاترین قیمت: ۴۳۸۷۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۳۸۴۹ ریال
ارزش معامله: ۴۳۸۴۸۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۲۵

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۱۵۸۴ تن
مقدار معامله: ۲۲۰ تن
قیمت پایه: ۴۵۹۶۸ ریال (٪۴+)
بالاترین قیمت: ۴۵۹۶۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۵۹۶۸ ریال
ارزش معامله: ۱۰۱۱۳ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۲۰

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های ذوب آهن اصفهان ( ذوب )