در این پادکست؛به بررسی ورود نقدینگی به بازار سرمایه،پرداخته شده است.

بررسی ورود نقدینگی به بازار سرمایه،با اجرای قاسم سلمانی فیضی کارشناس حقیقی بازار سرمایه

چیزی که این روزها مشاهده می شود،ورود نقدینگی بسیار خوب به بازار سرمایه است که باعث رونق در اکثر صنایع شده است و حجم کلی بازار به خوبی رشد کرده است.

 

بیشتر بخوانید:  برنامه های سازمان بیمه سلامت در بازار سرمایه با دریافت دیون دولتی