شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران با رویکرد "ایده پردازی" و "تجربه محوری"، روز دوشنبه 23 دی ماه جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار شد.

به گزارش روند بورس امروز،روابط عمومی پالایشگاه نفت تبریز در بین روابط عمومی های کشور برتر شد.

روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز با ارائه ایده ای در زمینه مسئولیت های اجتماعی در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران حایز رتبه برتر شد.

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران با رویکرد “ایده پردازی” و “تجربه محوری”، روز دوشنبه ۲۳ دی ماه جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار شد.

در این کنفرانس بین المللی پالایشگاه تبریز با ارایه مقاله ای با عنوان “نقش روابط عمومی در استقرار مسئولیت اجتماعی (با تاکید بر: شرکت پالایش نفت تبریز)” تالیف شاکر خفایی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت تبریز، حایز رتبه برتر شد.

همچنین در حاشیه این کنفرانس نشست تخصصی با موضوع “اهمیت جایگاه تجربه محوری و ایده پردازی در روابط عمومی” با حضور مدیران روابط عمومی ها برگزار شد که ایده ها و تجارب برخی مدیران به خصوص مدیر روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز نیز ارایه شد.