شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دی ماه سال جاری 100 درصد سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا را به مبلغ 35,335,200,000 ریال خرید.

به گزارش روند بورس امروز، حسین شهریاری مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در خصوص خرید سهام توسعه آریا گفت: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسان در دی ماه سال جاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا را به مبلغ ۳۵,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال خرید.

مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان تأکید کرد: این سهام برای اجرای طرح ۱۲۰ هزار بشکه ای میعانات گازی در منطقه سیراف خریداری شده است. کل سرمایه گذاری لازم برای اجرای پروژه به طور برآوردی ۷۵۰ میلیون دلار است که باتوجه به دوره ساخت، هیچ  آثار سود و زیانی طی دوره مالی برای شرکت نخواهد داشت.

  • منبع خبر : کدال