در مراسم اختتامیه فرایند سومین جایزه مسئولیت اجتماعی دوشنبه 23 دیماه تندیس ویژه و گواهینامه سرآمدی در تعهد سازمان به توسعه جامعه محلی از سوی دکتر محمد شریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اهداء شد .

به گزارش روند بورس امروز،در مراسمی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ذوب آهن اصفهان تندیس ویژه و گواهینامه سرآمدی در مسئولیت اجتماعی را کسب نمود.

در مراسم اختتامیه فرایند سومین جایزه مسئولیت اجتماعی دوشنبه ۲۳ دی ماه تندیس ویژه و گواهینامه سرآمدی در تعهد سازمان به توسعه جامعه محلی از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اهداء شد .

 

  • منبع خبر : ذوب آهن

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های ذوب آهن اصفهان ( ذوب )