شرکت بیمه البرز براساس موافقت هیئت مدیره برای افزایش سرمایه شرکت، تصمیم به ارزیابی دارایی املاکی خود گرفت.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت بیمه البرز در  خصوص افزایش سرمایه خود در دی ماه سال جاری اعلام کرد، همزمان با موافقت هیئت مدیره، دارایی های املاکی شرکت توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

این درحالی است که سید رسول تاجدار در کنفرانس شهریورماه سال جاری اعلام کرد: شرکت بیمه البرز هیچ گونه تصمیمی در خصوص افزایش سرمایه ندارد.