شرکت ریل پرداز سیر در دی ماه سال جاری سرمایه خود را به 3,324,962 میلیون ریال افزایش داد.

به گزارش روند بورس امروز، هیئت مدیره شرکت ریل پرداز سیر در خصوص افزایش سرمایه اعلام کرد: افزایش سرمایه ۱,۳۶۴,۹۶۲ میلیون ریالی شرکت ریل پرداز سیر در دی ماه سال جاری توسط هیئت مدیره تصویب شد.

این افزایش از محل مازاد تجدید ارزایبی دارائی های استهلاک پذیر با هدف اصلاح ساختار مالی جهت استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی شرکت انجام می شود.

بیشتر بخوانید: اخبار نماد حریل