عملکرد شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه آلومینیوم که شامل شرکت‌های آلومینای ایران، هرمزال و المهدی می‌شود، در آذر ماه سال 1398 در مقایسه با مدت زمان مشابه (آذر ماه سال 1397) دارای روند نزولی بوده است.

به گزارش روند بورس امروز، تولیدات آلومینیوم در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸ در شرکت‌های بزرگ صنعت آلومینیومی که شامل چهار واحد تولیدکننده می‌شود، نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۱ درصد افت داشت؛ همچنین میزان تولیدات این شرکت‌ها در آذر ماه نسبت به آبان ماه، افت دو درصدی داشته است.

عملکرد شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه آلومینیوم که شامل شرکت‌های آلومینای ایران، هرمزال و المهدی می‌شود، در آذر ماه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت زمان مشابه (آذر ماه سال ۱۳۹۷) دارای روند نزولی بوده است.

کاهش میزان فعالیت شرکت آلومینای ایران

پودر آلومینای تولید شده در شرکت آلومینای ایران در آذر ماه با ۱۶ درصد، رشد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته (آذر ماه سال ۱۳۹۷)، به ۱۸ هزار و ۷۲۹ تن رسید اما تولید ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ شرکت آلومینای ایران (جاجرم)، دو درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، افت داشت و میزان تولید پودر آلومینای این شرکت در ۹ ماه اول ساف، ۱۷۱ هزار و ۷۲۸ تن بود. به این ترتیب، علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در این حوزه صورت گرفته است، میزان تولیدات پودر آلومینا در کشور، به جای اینکه دارای روند صعودی باشد، شیب کاهشی داشته است.

تولید شمش آلومینیوم شرکت آلومینای ایران در آبان ماه ۹۰۸ تن بود که در آذر ماه به یک هزار تن رسید. به این ترتیب، شرکت آلومینای ایران در این یک ماه، ۱۰ درصد افزایش تولید داشته و میزان تولیدات ۹ ماهه اول سال جاری، پنج هزار و ۶۵۱ تن بود.

افزایش میزان تولیدات شمش هرمزال در آذر ماه

در این میان شرکت المهدی و هرمزال بیشترین میزان افزایش را داشته‌اند، به گونه‌ای که شرکت هرمزال در آذر ماه سال گذشته، دو هزار و ۵۸ تن شمش خالص آلومینیومی تولید و در بازار توزیع ‌کرد اما در آذر ماه سال جاری، با تغییر مدیریت توانست میزان تولیدات خود را ارتقا دهد و چهار هزار و ۵۷۵ تن محصول تولید کند که به این ترتیب، شاهد رشد ۱۲۲ درصدی میزان فعالیت شرکت هرمزال هستیم.

گفتنی است، میزان تولیدات شرکت هرمزال در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸، ۲۹ هزار و ۸۵۸ تن بود که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، ۵۸ درصد افت تولید داشته است.

رشد ۱۱۷ درصدی تولیدات المهدی نسبت به سال گذشته

افزایش تولیدات در مجتمع المهدی نیز محسوس و چشمگیر است، به نحوی که تولیدات آذر ماه سال گذشته این مجتمع، دو هزار و ۲۵۰ تن بود اما در آذر ماه سال جاری، این شرکت چهار هزار و ۸۷۷ تن شمش تولید کرد که افزایش ۱۱۷ درصدی را در این زمینه شاهد هستیم البته این شرکت در آبان ماه، پنج هزار و ۱۴۰ تن تولید داشته که در مقایسه با میزان تولیدات این شرکت در آذر ماه، افت پنج درصدی را در این زمینه شاهد هستیم.

 همچنین میزان تولیدات این مجتمع در ۹ ماهه اول سال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، نیز ۴۰ درصد افت داشته به گونه‌ای که از ۴۶ هزار و ۵۴۰ تن به ۲۸ هزار ۱۲۷ تن رسید.

رشد یک درصدی تولید ایرالکو

تولیدات شرکت آلومینیوم ایران در آذر ماه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، ۶ درصد ارشد داشته و از ۱۳ هزار و ۶۷۸ تن به ۱۴ هزار و ۵۴۰ تن رسید و همچنین در مقایسه با میزان تولیدات این کارخانه در آبان ماه که امکان تولید ۱۴ هزار و ۶۷۹ تن شمش آلومنیومی وجود داشت، یک درصد کاهش تولید را شاهد هستیم.

میزان تولیدات در ۹ ماه اول سال، نسبت به مدت زمان مشابه از ۱۳۱ هزار و ۳۴۵ تن به ۱۳۲ هزار و ۶۹۳ تن رسید.

در مجموع میزان تولیدات آلومینیومی در کشور در آذر ماه جاری، ۳۹ درصد بیشتر از آذر ماه سال ۱۳۹۷ بوده و از ۱۷ هزار و ۹۸۶ تن به ۲۴ هزار و ۹۹۵ تن افزایش یافته و همچنین تولیدات ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸ نیز ۲۱ درصد نسبت به ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ افت پیدا کرده است و از ۲۴۹ هزار تن به ۱۹۶ هزار و تن و ۳۲۹ تن رسید که دلیل عمده کاهش میزان تولیدات شمش آلومینیومی در کشور، کاهش تولیدات مجموعه هرمزال و المهدی در کشور است؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود که با توجه به تغییر مدیریت میزان تولیدات این دو شرکت بهبود یابد و با اضافه شدن آلومینیوم جنوب (سالکو) میزان ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور بهبود پیدا کند.

  • منبع خبر : فلزات آنلاین