شرکتهای پالایش نفت بندرعباس،پتروشیمی امیرکبیر و پالایش نفت شیراز امروز 24 دی ماه 98 در بورس کالا به عرضه پرداختند.

به گزارش روند بورس امروز،پالایش نفت بندرعباس امروز ۱۲۰۰۰ تن وکیوم باتوم با قیمت پایه ۲۰,۱۷۲ ریال (۱۵ درصد کمتر از پایه قبلی) در بورس کالا عرضه کرد که با میانگین قیمت ۲۵,۰۳۷ ریال( ۲۴٫۱۱ درصد بالاتر از پایه و ۵٫۴۸ درصد بیشتر از قیمت معامله قبلی)معامله گردید.

پالایش نفت شیراز امروز ۵۰۰۰ تن وکیوم باتوم با قیمت پایه ۲۰,۱۷۲ ریال (برابر با پایه قبلی) در بورس کالا عرضه کرد که با میانگین قیمت ۲۳,۱۰۱ ریال( ۱۴٫۵۲ درصد بالاتر از پایه و ۲٫۹۸ درصد بیشتر از میانگین معامله قبلی)معامله گردید.

پتروشیمی امیرکبیر امروز پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA به حجم ۳۵۰۰ تن با قیمت پایه ۸۸,۸۸۲ ریال (۳٫۳۴ درصد بالاتر از پایه قبلی)عرضه کرد که با میانگین قیمت ۹۱,۰۶۳ ریال ( ۲٫۴۵ درصد بالاتر از پایه و ۱۳٫۳۷ درصد کمتر از میانگین معامله قبلی)معامله گردید.