طبق آخرین گزارش ماهانه منتشر شده توسط بانک، درآمد تسهیلات بانک در آذر ماه با 14 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 16371 میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش روند بورس امروز،شهلا حیدری کارشناس معاونت اقتصادی وزارت کار در مقایسه صورت سود و زیان بانک تجارت در دو نیم سال اخیر عنوان کرد: نیم سال ابتدایی سال ۹۸ شاهد تحقق ۹۲۱۸۳ میلیارد ریال درآمد مشاع بودیم. این در حالی است که نیم سال پایانی سال ۹۷، ۶ درصد کمتر در این بخش درامد زایی وجود داشته است. در نقطه مقابل شاهد کاهش حدود ۶۰ درصدی درآمدهای غیر مشاع در نیم سال اول سال ۹۸ نسبت به نیم سال دوم سال ۹۷ هستیم. رقم درآمدهای این بخش تا پایان شهریور ۹۸ به ۲۱۴۸۴ میلیارد ریال رسید. علت این افت قابل توجه،  غالباً از محل کاهش۸۹ درصدی نتیجه مبادلات ارزی است.

نکته ی مثبت کاهش ۱۸ درصدی هزینه ها در فاصله دو نیم سال است که رقم  ۳۷۸۵۳ میلیارد ریالی تا پایان شهریور ۹۸ برای بانک مذکور شناسایی شده است. بیشترین کاهش مربوط به کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول است که با افت ۶۰ درصدی به ۵۲۷۲ میلیارد ریال تقلیل یافته است. بانک در سیاست مدیریت هزینه های خود طی یک سال اخیر همت گماشته و به بهبود شرایط کمک کرده است.

گرچه بانک در بخش هزینه ها مطلوب عمل کرده ولی ضعف بخش درامدی محسوس بوده و کفه سبک تر درامدهای غیر مشاع نتوانست به سوددهی بانک در نیم سال ابتدایی ۹۸ منجر شود و زیان ۳۲ ریالی به ازای هر سهم محقق شد. این در حالی بود که نیم سال دوم سال ۹۷، بانک توانست ۸۷ ریال سود شناسایی کند.

بررسی درآمد و تراز بانک با توجه به گزارش های ماهانه

طبق آخرین گزارش ماهانه منتشر شده توسط بانک، درآمد تسهیلات بانک در آذر ماه با ۱۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۶۳۷۱ میلیارد ریال رسیده است. سود پرداختی به سپرده ها  رشد محسوسی نداشته و بالغ بر ۱۴۵۴۸ میلیارد بوده است. بنابر این تراز بانک در آذرماه حدود ۱۸۲۰ میلیارد  ریال  مثبت بوده است. گفتنی است تراز بانک از ابتدای سال تا پایان آذر ۸۶۸۰۱ میلیارد ریال مثبت است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تراز بانک ۲۸۱۷ میلیارد ریال منفی بود.

بهبود تراز بانک و رشد درآمد تسهیلات از جمله نکات مثبتی است که می توان به آن اذعان داشت.

مقایسه درآمدها و سود سپرده ها با سایر بانک ها

جمع درآمدهای تسهیلات اعطایی بانک تجارت در فصل پاییز، بالغ بر ۴۶۰۸۲ میلیارد ریال بوده که پس از بانک ملت در رتبه دوم قرار می گیرد.

در قلم جمع سود سپرده های سرمایه گذاری نیز ۴۳۱۲۱ میلیارد ریال شناسایی شده که از بانک ملت پیشی گرفته است. بدین ترتیب بیشترین سود سپرده سرمایه گذاری  ابتدا برای بانک تجارت و سپس صادرات بوده است.

با مقایسه فاصله درآمد از سود سپرده در می یابیم که رقبای بانک، ملت، خاورمیانه و کارآفرین هستند. رقیب جدی تر بانک ملت است که بیشترین انحراف درامد از سود را دارد.

با این توضیح که بانک تجارت از ابتدای سال مالی تا پایان پاییز حدود ۶۵۴۲ میلیارد ریال انحراف درآمد از سود سپرده پرداختی داشته است. این رقم در بانک ملت ۷۲۰۰۵ میلیارد ریال است.

بنابرین بانک برای افزایش این فاصله، باید در بخش درامدها متمرکز شود.

نتیجه گیری

بانک تجارت پس از تلاش های بسیار توانسته به بهبود تراز بانک و مثبت شدن آن کمک شایانی نماید. افزایش انحراف درآمد از سود پرداختی به سپرده ها نکته ی مثبتی است که نمی توان از ان غافل بود. سیاست مدیریت هزینه ها به نحو مطلوب توانسته بار بزرگی از دوش بانک بردارد. ولی باید به این موضوع توجه داشت که کماکان زیان انباشته ۱۱۹۵۰۰ میلیارد ریالی طبق آخرین گزارش منتشر شده به قوت خود باقیست. با ادامه روند پیش رو، رفته رفته می توان امید به کاهش زیان بانک و سود ده شدن آن داشت.

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های بانک تجارت ( وتجارت )