در این پادکست به مزیت های صندوق های سرمایه گذاری در سهام پرداخته شده است.

به گزارش روند بورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت:

  • سهامداران به شدت دچار ریسک کاهش ارزش سرمایه گذاری شده اند.
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به نسبت تغییرات شاخص نوسانات کمتری داشتند.