در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 22 دی بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، قاسم سلمانی فیضی کارشناس بازار سرمایه:

  • بازار امروز با بیش از ۱۵۸۴۲ واحد مثبت به کار خود پایان داد.
  • اکثر سهم ها در آستانه صف خرید هستند.