شرکت فولاد آلیاژی ایران براساس تصویب مجمع عمومی، سرمایه خود را به 6,000 میلیارد ریال افزایش داد.

به گزارش روند بورس امروز، هیئت مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران در خصوص دور دوم افزایش سرمایه اعلام کرد: باتوجه به مصوبه مجمع عمومی در فروردین ماه سال جاری شرکت مجاز به افزایش سرمایه خود از مبلغ ۴,۹۹۰ میلیارد ریال به ۶,۰۰۰ میلیارد ریال شد.

شرکت در دی ماه سال جاری برای دور دوم افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیون سهام بانام به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی منتشر کرد.

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های فولاد آلیاژی ایران ( فولاژ )