شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در مزایده 27 درصد سهام شرکت شیمی بافت را طی مزایده ای خریداری کرد.

به گزارش روند بورس امروز، سید یاسرابوترابی فرد عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در خصوص مزایده سهام شرکت شیمی بافت گفت: با پذیرش قیمت پیشنهادی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در مزایده دی ماه امسال، این شرکت ۲۷ درصد سهام «شیمی بافت» را خریداری کرد.

  • منبع خبر : کدال

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ( ونیکی )