در این پادکست وضعیت صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه این هفته بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خصوص وضعیت صندوق های سرمایه گذاری در شرایط فعلی بازار سرمایه گفت:

  • تغییرات شاخص تاثیر زیادی در صندوق های در سهام می گذرد.
  • سرمایه‌گذارانی که در صندوق‌های در سهام هستند. عجله ای برای ابطال واحد نکنند.