روند تکنیکالی سهم «فملی» تا رسیدن به هدف خود یعنی عدد 9000 ریال در سقف کانال بلندمدت بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز،میر وحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: شرایط ایده آل نموداری که در قالب کانال یازده ساله به تصویر کشیده شده نشان دهنده ی نزدیک شدن روند صعودی جاری به سقف کانال است.روندی که تا رسیدن به هدف خود یعنی عدد ۹۰۰۰ ریال در سقف کانال بلندمدت فقط یک گام دیگر فاصله دارد.

فاصله نسبی زمانی کسب هدف مورد اشاره نیز میتواند دو ماه آینده باشد.