در این پادکست عوامل تاثیر گذار بر بیمه حمل و نقل بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، سهیلا شرفی مدیر بیمه‌های باربری کشتی و هواپیما بیمه رازی در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:

  • تا چه اندازه شرکت ها از بیمه حمل و نقل استقبال می کنند؟
  • پرداخت بیمه در چه شرایطی انجام می شود بیمه حمل و نقل صادراتی به چه صوت است؟
  • شرکت های بیمه ای در حوزه حمل و نقل ریلی با چه چالش هایی مواجه اند؟