در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 15 دی بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، قاسم سلمانی فیضی کارشناس بازار سرمایه:

  • بازار بورس متاثر از اخبار سیاسی است.
  • بازار با بیش از ۱۵ هزار واحد منفی به کار خود پایان داد.