مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه افزایش سرمایه 1,250 میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دی ماه سال جاری را تصویب کرد.

به گزارش روند بورس امروز، مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در خصوص افزایش سرمایه اعلام کرد: افزایش سرمایه ۱,۲۵۰ میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه، دی ماه سال جاری در مجمع عمومی تصویب شد. در نهایت سرمایه این شرکت به ۲,۰۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید. لذا شرکت ۲ میلیارد سهم یک هزار ریالی بانام عادی از محل آورده نقدی، مطالبات حاصل شده و سود انباشته منتشر خواهد کرد.

همچنین طبق تصویب مجمع اجازه افزایش سرمایه به ۵,۰۰۰ میلیارد ریال در دوسال آتی به هیئت مدیره داده شد.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  رشد بیش از 14 درصدی فروش «فملی»