شرکت ملی صنایع مس ایران با تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش 30 درصدی سرمایه خود سهام منتشر کرد.

به گزارش روند بورس امروز، سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار ۲۳,۴۰۰ میلیارد ریالی سهام شرکت ملی صنایع مس ایران موافقت کرد. افزایش سرمایه مذکور ۳۰ درصد سرمایه «فملی» قبل از انتشار سهام است. شرکت ملی صنایع مس ایران افزایش مذکور را در تکمیل طرح های توسعه ای خود صرف خواهد کرد.

لازم به ذکر است ثبت اوراق مذکور توسط سازمان بورس به منزله هیچ گونه تأیید مزایا و تضمین سودآوری این شرکت نیست.

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فملي