در این پادکست؛به بررسی پیش بینی بازار،پرداخته شده است.

بررسی پیش بینی بازار،با اجرای محمود رضا خواجه نصیری مدیر عامل تامین سرمایه تمدن

بازار سهام در هفته ی گذشته با وضعیت مثبتی به کار خود پایان داد.حجم بالای تقاضا،شاخص مثبت و اقبال به اکثر بازار،که معرف ورود نقدینگی به بازار است.به نظر می رسد با توجه به وضعیتی که در مبحث دلار مطرح هست،ولی بازار برای رشد مستعد نشان می دهد.