وزارت صنعت، معدن وتجارت در این آمار برای مهر 98 در ارتباط با قیمت هرکیلو گرم تیرآهن نمره 27 سنگین ذوب آهن قیمت 49 هزار و 69 ریال را ثبت کرد که نسبت به شهریور امسال که 47 هزار و 669 ریال بود، رشد 2.9 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش روند بورس امروز، برابر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت تیرآهن نمره ۱۴ ذوب آهن در مهر ماه هرکیلو گرم ۵۰ هزار و ۳۵۷ ریال و شهریور به قیمت هرکیلو گرم ۴۷ هزار و ۳۸۳ ریال عرضه شده بود که مهر ماه ۶٫۳ درصد رشد دارد و در مقایسه با مهر ۹۷ که هرکیلو گرم ۵۵ هزار ۵۱۱ ریال بود، ۹٫۳ درصد افت داشت.

تیرآهن نمره ۱۶ ذوب آهن هم در مهر ماه امسال به هرکیلو گرم ۴۷ هزار و ۹۹ ریال رسید، در مقایسه با شهریور که هرکیلو گرم ۴۴ هزار و ۶۹۴ ریال بود، رشد ۵٫۴ درصدی را ثبت کرد و نسبت به مهر ۹۷ که ۴۸ هزار و ۷۶ ریال بود، افت دو درصدی نشان می دهد.

همچنین تیرآهن نمره ۱۸ ذوب آهن مهرماه به هرکیلو گرم ۴۷ هزار و ۶۰۷ ریال رسید و در مقایسه با شهریور که ۴۵ هزار و ۳۷۹ ریال بود، به میزان ۴٫۹ درصد رشد دارد و نسبت به مهر ۹۷ که ۴۶ هزار و ۱۲۰ ریال بود، افزایش ۳٫۲ درصدی را ثبت کرد.

قیمت تیرآهن نمره ۲۷، میلگرد آجدار، ورق سیاه

وزارت صنعت، معدن وتجارت در این آمار برای مهر ۹۸ در ارتباط با قیمت هرکیلو گرم تیرآهن نمره ۲۷ سنگین ذوب آهن قیمت ۴۹ هزار و ۶۹ ریال را ثبت کرد که نسبت به شهریور امسال که ۴۷ هزار و ۶۶۹ ریال بود، رشد ۲٫۹ درصدی را نشان می دهد.

همچنین میلگرد آجدار نمره ۱۴ نیزمهر ماه امسال هرکیلو گرم ۴۳ هزار و ۶۸۹ ریال بود که در مقایسه با شهریور و قیمت ۴۳ هزار و ۵۲۰ ریالی آن افزایش ۰٫۴ درصدی دارد.

ورق سیاه سه میلیمتری فولاد مبارکه هم در مهر ماه هرکیلو گرم ۶۱ هزار و ۸۴۹ ریال قیمت خورد و در مقایسه با شهر یور که ارزش ان ۶۲ هزار و ۷۷۲ ریال بود، کاهش ۱٫۵ درصدی را نشان می دهد.

رشد قیمت سیمان از ۰٫۲ تا ۴۶٫۱ درصد

وزارت صنعت، معدن وتجارت در ارتباط با قیمت سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵ -۱ فله آمار داد که در مهر ماه امسال هر تن دو میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۶۸ ریال قیمت داشت  که در مقایسه با شهریور که دو میلیون و ۲۳۹ هزار و ۶۹۶ ریال بود به میزان ۰٫۴ درصد رشد یافت، اما در مقایسه با مهر ۹۷ که قیمت یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۲۰۴ ریال بود، افزایش ۴۵٫۵ درصدی را نشان می دهد.

سیمان خاکستری تیپ ۲ پاکتی، مهر ماه ۹۸ هر پاکت ۱۴۲ هزار و ۸۲۸ ریال قیمت خورد و در برابر قیمت ۱۴۲ هزار و ۴۸۰ ریال شهریور ماه رشد ۰٫۲ درصدی را نشان داد، اما نسبت به مهر ۹۷ که قیمت آن یکصد هزار و ۲۹۱ ریال بود، ۴۲٫۴ درصد افزایش را ثبت کرد.

سیمان خاکستری تیپ ۲ فله هم مهر ماه ۹۸ هر تن دو میلیون و ۲۸۱ هزار و ۶۸۹ ریال قیمت داشت و نسبت به شهریور که دو میلیون و ۲۵۲ هزار و ۱۸۷ ریال بود، ۱٫۳ درصد رشد داشت، اما در برابر مهر ۹۷ و با قیمت یک میلیون و ۵۶۱ هزار و ۵۱۵ ریال رشد ۴۶٫۱ درصدی یافت.

سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵-۱ پاکتی هم در مهر ماه قیمت هر پاکت ۱۴۲ هزار و ۵۹۰ ریال تعیین شد، این نرخ دربرابر شهریور که ۱۴۱ هزار و ۴۹۰ ریال برای هر پاکت بود، ۰٫۸ درصد رشد دارد و نسبت به مهر ۹۷ که ۹۷ هزار و ۹۵۹ ریال بود، افزایش ۴۵٫۶ درصدی نشان می دهد.

سیمان سفید نیز در پاکت های ۵۰ کیلو گرمی در مهر ماه امسال ۲۴۴ هزار و ۴۸۰ ریال تعیین قیمت شده بود، نسبت به شهریور که هرپاکت ۲۴۱ هزار و ۵۲۶ ریال تعیین نرخ شده بود، ۱٫۲ درصد رشد دارد.

نرخ گچ سفید

نرخ گچ سفید در کیسه های ۴۰ کیلو گرمی از سوی وزارت صنعت برای مهر ماه امسال ۸۲ هزار و ۵۷۲ ریال قیمت خورد و نسبت به قیمت شهریورماه ۹۸ که ۸۲ هزار و ۳۷۸ ریال بود، رشد ۰٫۲ درصدی دارد.

  • منبع خبر : عصر معدن

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های ذوب آهن اصفهان ( ذوب )

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های فولاد مبارکه ( فولاد )