فارس در حال حاضرحمایت نسبتا خوبی در محدوده 6700وجود دارد که بی اعتباری آن میتواند حد ضرر سرمایه گذاری را فعال نماید.

به گزارش روند بورس امروز،میر وحید مقیمی اصل،کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد:  هلدینگ خلیج فارس با نماد فارس با توجه به شرایط ساختاری جالب خود می تواند نوید دهنده رشد خوبی باشد که هدفش در میان مدت محدوده ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۶۰۰ باشد.در حال حاضرحمایت نسبتا خوبی در محدوده ۶۷۰۰وجود دارد که بی اعتباری آن میتواند حد ضرر سرمایه گذاری را فعال نماید.

با توجه به شرایط کلی بازار؛احتمال از دست رفتن حمایت اشاره شده کمی بعید به نظر میرسد.همگرایی نماد فارس با شاخص کل نیز دلیل بر حمایت خوب این نماد خواهد شد.

 

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( فارس )