با توجه به وضعیت بنیادی شرکت و ارزش بازار بسیار پایین این شرکت در مقایسه با سایر شرکت های همگروه در این صنعت به نظر خرید در محدود 230 تا 210 تومان بسیار کم ریسک است.

به گزارش روند بورس امروز،محمدحسین کیانی مدیر تحلیل کارگزاری بورس ابراز عنوان کرد: در نمودار بلند مدت سهم “پترول” محدود مقاومتی ۲۱۰-۲۲۵ تومان رو در پیش داشت که توانست این مقاومت مهم رو بشکند و عبور کند،در حال حاضر این مقاومت تبدیل یه سطح حمایتی محکمی برای این سهم شده است.

با توجه به وضعیت بنیادی شرکت و ارزش بازار بسیار پایین این شرکت در مقایسه با سایر شرکت های هم گروه در این صنعت به نظر خرید در محدود ۲۳۰ تا ۲۱۰ تومان بسیار کم ریسک است. اهداف مورد نظر سهم ۴۳۰ و ۸۲۳ و در دیدگاه بلند مدت تر ۱۵۰۰ تومان می باشد.شاید دلیل عدم مقبولیت فعلی این سهم در بازار عرضه های سنگین حقوقی در این سهم است که امید است به زودی تقاضا در این سهم بر این عرضه ها غلبه کند.

 

نکته جالب توجه در نمودار سهم پترول و مقایسه آن با دو سهم پتروشیمی شیراز (به دلیل سهامداری پترول در این شرکت) و پتروشیمی زاگرس این است که زمانی که زاگرس سقف تاریخی سال ۱۳۹۲ را رد کرده است با رشد بسیار قابل توجه ای روبه رو شده است که این اتفاق در حال تکرار در پتروشیمی شیراز می باشد. و انتظار می رود نوبت به پترول هم برسد.

 

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان ( پترول )