معاون تکنولوژی فولاد مبارکه: در شرکت فولاد مبارکه بومی سازی با قطعات ریز شروع شد، اما امروزه به چنان پیشرفتی در این زمینه رسیده ایم که مهندس عظیمیان راهبرد جدیدی را در این عرصه با عنوان تکنولوژ شدن مطرح کرده است. 

به گزارش روند بورس امروز،تقوی، معاون تکنولوژی فولاد مبارکه عنوان کرد: ماهیت بومی سازی کاملا صحیح است اما باید حواسمان باشد که منابع سازمان را به اشتباه خرج نکنیم و بتوانیم منافع سهامداران را حفظ کنیم

موضوع و قالب بومی سازی نباید بر مبنای ادعا شکل بگیرد، بلکه باید بر ستون واقعیت بنا شود. بومی سازی در کشور ما به سمت قطعه سازی رفته است. بومی سازی در فولاد مبارکه سابقه ۱۸ ساله دارد و ما در فولاد مبارکه مدعی هستیم که از قطعه سازی گذشته ایم.

در شرکت فولاد مبارکه بومی سازی با قطعات ریز شروع شد، اما امروزه به چنان پیشرفتی در این زمینه رسیده ایم که مهندس عظیمیان راهبرد جدیدی را در این عرصه با عنوان تکنولوژ شدن مطرح کرده است.  این بدان معناست که تمام فعالیت های بومی سازی که تاکنون در حوزه های مختلف صورت گرفته اند با هم ترکیب شوند و محصول نهایی از آنها به دست بیاید.

  • منبع خبر : چیلان

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های فولاد مبارکه ( فولاد )