در حال حاضر سهم فخاس در بازه 1417 تومان تا 1670 تومان در حال نوسان می باشد. خرید در کف و فروش در سقف این محدوده مناسب است.

به گزارش روند بورس امروز،محمدحسین کیانی مدیر تحلیل کارگزاری بورس ابراز عنوان کرد: نمودار سهم در بازه میان مدتی از کانال صعودی خارج شده است .۱۴۱۷ تومان کف محکمی تشکیل داده است.

در حال حاضر سهم در بازه ۱۴۱۷ تومان تا ۱۶۷۰ تومان در حال نوسان می باشد. خرید در کف و فروش در سقف این محدوده مناسب است. در صورت شکست مقاومت ۱۶۷۰ تومانی و قرارگیری داخل کانال صعودی، مجدد می توان به صعود سهم تا ۱۹۵۰ و سپس تا ۲۲۰۰ تومان امیدوار بود.

 

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های مجتمع فولاد خراسان ( فخاس )