رکورد روزانه تولید فولاد سازی در فولاد خوزستان شکسته شد.

به گزارش روند بورس امروز، غلامرضا طالبی مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید فولاد خوزستان عنوان کرد: در دهم آذر ماه ۹۸، تولید روزانه شکسته شد و به میزان ۱۲۶۸۹ تُن رسید.

طالبی رکورد قبلی تولید روزانه فولاد سازی را ۱۴ آذر ماه سال گذشته و به میزان ۱۲۶۵۴ تُن اعلام کرد.

رنامه ریزی، انگیزه و همت جهادی از عوامل تاثیرگذار در دستیابی به رکوردهای تولید در واحدهای مختلف شرکت فولاد خوزستان است. در شرایط تحریم، حفظ روند تولید و دستیابی به رکورد روزانه، تنها یک معنی دارد، ایستادگی و عزم راسخ کارکنان فولاد خوزستان.

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های فولاد خوزستان ( فخوز )