در این پادکست؛ به واکنش مدیر عامل بیمه پاسارگاد به خبر الزام شرکت های بیمه ای برای سرمایه گذاری 40 درصدی در بازار سرمایه می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، معصوم ضمیری مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:

  • نظر شما در خصوص خبر الزام شرکت های بیمه ای برای سرمایه گذاری ۴۰ درصدی در بورس چیست؟
  • سرمایه گذاری ۴۰ درصدی در بورس در کدام آیین نامه بیمه ای ذکر شده است؟
  • شرکت های بیمه ای بیشتر از ۴۰ درصد  توان خریداری سهم دارند؟