عضو هیئت مدیره فولاد امیرکبیر کاشان گفت: نرخ بنزین تاثیری بر صنعت فولاد کشور ندارد و باید رسانه‌ها این موضوع را تفکیک کنند که اثرات بنزین بر صنایع مختلف مشخص شود.

به گزارش روند بورس امروز، عزیز قنواتی عضو هیئت مدیره  فولاد امیر کبیر کاشان در خصوص تأثیر افزایش قیمت بنزین بر صنایع فولادی گفت: افزایش قیمت بنزین هیچ تأثیری بر قیمت فولاد ندارد. در صورتی که هزینه حمل را در نظر بگیریم، گازوئیل هیچ تغییری نکرده است. سوخت فولادی‌ها بنزین نیست. نه در هزینه حمل و نه در هزینه استخراج تأثیر ندارد.

قنواتی خاطرنشان کرد: برای صنایع فولادی برق، گاز و آب اهمیت دارد. بنزین دخالتی در هزینه‌های ما ندارد. حمل قطعات نیز با گازوئیل انجام می‌شود.

وی افزود: فولاد صنعتی زمخت است که تمامی امور حمل و نقل با کامیون انجام می‌شود. سوخت کامیون‌ها هم گازوئیل هست. حتی حمل و نقل مسافر که شامل کارگران است، با اتوبوس انجام می‌شود.

عضو هیئت مدیره  فولاد امیر کبیر کاشان تاکید کرد: باید رسانه‌ها این موضوع را تفکیک کنند که اثرات بنزین بر صنایع مختلف مشخص شود. نباید صنایع از این وضعیت سو استفاده کنند. زمانی که بنزین هیچ ارتباطی به صنعتی ندارد، نباید بی جهت موجب افزایش قیمت شود. در کنار شفاف سازی بحث روانی افزایش قیمت بنزین بر صنایع را باید کنترل کنیم.