رکود بازار میلگرد ترکیه و عجله نداشتن خریداران قراضه در ترکیه پس از بستن نخستین دور معاملات دسامبر، موجب شده تثبیت قیمت در ۲۶۰ تا ۲۶۳ دلار دشوار به نظر برسد.

به گزارش روند بورس امروز، آخرین قیمت قراضه وارداتی سنگین کلاس ۱ و۲ در ترکیه ۲۶۲ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده که ۱.۵ دلار هر تن نسبت به جمعه رشد داشته است.

 گرچه بازار در ثبات نسبی است، ولی برخی نگرانی های از کاهش قیمت هم دارند. رکود بازار میلگرد ترکیه و عجله نداشتن خریداران قراضه در ترکیه پس از بستن نخستین دور معاملات دسامبر، موجب شده تثبیت قیمت در ۲۶۰ تا ۲۶۳ دلار دشوار به نظر برسد.