در دوره ی یک ماهه منتهی به  30 مهر 98، نرخ فروش هر تن گالوانیزه با افزایشی 9 درصدی به مبلغ  7 میلیون و 637 هزارتومان همراه بود.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان از ابتدای سال مالی جاری تا ۳۰ مهر ۹۸ به فروش ۵۳۸۱ میلیارد ریالی رسید. شرکت در مدت مشابه سال گذشته به فروش ۴۰۹۸ میلیارد ریالی رسیده بود. بر طبق همین آمار، شاهد افزایش ۲۶ درصدی فروش مهر ماه “فجر” نسبت به شهریور ماه  هستیم.

شرکت از ابتدای سال مالی جاری تا ۳۰ مهر ۹۸، در تولید محصول اسیدشویی،خدمات اسیدشویی،محصول نورد سرد،خدمات نورد سرد،محصول آنیلینگ،خدمات آنیلینگ و محصول گالوانیزه در مجموع به تولید ۱۲۹۲۱۷۰ تنی دست پیدا کرد. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به تولید ۳۵۱۹۰۴ تنی رسیده بود. بر همین اساس می توان گفت، شرکت در دوره هفت ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به رشد ۲۶۷ درصدی در تولید رسیده است.

شرکت در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۸ ، در تولید تولید محصول اسیدشویی، خدمات اسیدشویی،محصول نورد سرد،خدمات نورد سرد،محصول آنیلینگ، خدمات آنیلینگ و محصول گالوانیزه در مجموع به تولید ۵۰۱۰۶ تنی دست پیدا کرد. این شرکت در آخرین ماه تابستان به تولید ۵۱۸۸۶ تنی رسیده بود. بر همین اساس می توان گفت، شرکت در مهر ماه نسبت به ماه گذشته کاهش ۳ درصدی در تولید داشته است.

در دوره ی یک ماهه منتهی به  ۳۰مهر ۹۸ نرخ خدمات نورد سرد،خدمات آنیلینگ و محصول گالوانیزه به ترتیب ۶۳۰،۵۱۱ هزار تومان، ۹۶۲،۸۳۳ هزار تومان و  ۷ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان رقم خورد.

نرخ فروش این دو محصول خدمات نورد سرد و گالوانیزه ، در دوره ماهانه شهریور ماه نیز به ترتیب ۶۵۴،۲۷۶ هزار تومان و ۶ میلیون و ۹۷۷ هزار تومان به ثبت رسیده بود. بر همین اساس در نرخ فروش هر تن خدمات نورد سرد و گالوانیزه در  دوره ی مهر ماه نسبت به شهریور ماه، به ترتیب ۳ کاهش و ۹ درصد افزایش نرخ را شاهد بوده ایم.

 

 

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های فولاد امیرکبیر کاشان ( فجر )