طرح حذف قبض کاغذی که ابتدا در مجموعه همراه اول شکل گرفت، به صورت کلی برای تمامی مجموعه ها 1440 میلیارد تومان صرفه جویی داشته است.

به گزارش روند بورس امروز، در راستای صرفه جویی های اقتصادی در نهاد ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات در کشور همراه اول طرح حذف قبوض کاغذی را ارائه داد که در ابتدا این طرح در مجموعه همراه اول اجرایی شد و با آشنایی دیگر مجموعه ها شاهد برنامه هایی برای حذف قبوض آب، برق و گاز بودیم.

صرفه جویی ۴۰ میلیاردی در طرح حذف قبض کاغذی

برای آشنایی با طرح حذف قبوض کاغذی با عاطفه نوری نژاد رئیس اداره صورت حساب مشتریان همراه اول گفتگو داشتیم که در خصوص اهداف همراه اول برای طرح مذکور گفت: همراه اول پیش رو ترین نهاد برای حذف قبوض بوده است. با توجه به موضوعاتی که برای مشترکان به وجود می آید و مشکلاتی در خصوص عدم دریافت قبض، دریافت، چاپ و پاکت گذاری تصمیم گرفته شد، قبوض کاغذی حذف شود.

نوری نژاد خاطر نشان کرد: اولین مرحله برای این اقدام، تعریف پروژه و تهیه بستر های لازم بود. ابتدا بستر سازی های الکترونیک انجام شد. بر اساس همکاری های مشتری و ارائه درخواست، از سوی آنها قبوض کاغذی حذف شد. در مرحله بعد بر عکس عمل کردیم و قرار شد که هر کس قبض نیاز دارد، به صورت کاغذی برایش ارسال شود.

رئیس اداره صورت حساب مشتریان همراه اول با اشاره به صرفه جویی های انجام شده، خاطر نشان کرد: در این طرح میزان صرفه جویی برای مجموعه ما رقمی بالای ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان است که صرف هزینه های مربوط به باغ گیاه شناسی و شبکه های مربوط به حمایت از طبیعت شده است. این باغ محل نگهداری گیاهان خاصی است که نگه داری از آنها نیازمند هزینه های بالا بود و همراه اول در راستای حمایت از طبیعت مبلغ صرفه جویی را به این باغ اختصاص داده است.

نوری نژاد در خصوص ۳ درصدی از مشتریانی که هنوز در این طرح ثبت نام نکرده اند، اظهار داشت: این تعداد از مشتریان شامل روستائیان و سالخوردگان است که تا این لحظه با توجه به امکانات ثبت نام نکرده اند. بر اساس بررسی های انجام شده، افرادی با وجود دریافت قبض کاغذی به صورت الکترونیکی پرداخت دارند. کانال ها به صورت کلی بسته نشده است و کانال های جایگزین مشغول به کار هستند.

وی افزود: استقبال مردم به خوبی بود و در زمان ابتدایی این کار فکر نمی کریدم که ۷۵ تا ۸۰ درصد مشترکین خودشان درخواست حذف قبض را ارائه دهند. اخبار منتشر شده، پیرامون هزینه این صرفه  جویی برای طبیعت استقبال مردم را بیشتر کرد.

رئیس اداره صورت حساب مشتریان همراه اول در نهایت در خصوص دسترسی به جزئیات قبوض گفت: این پروژه  به صورت حساب الکترونیک تعریف شد که در صورت نیاز مشتریان جزئیات قبض برای آنها ایمیل خواهد شد.

افزایش ۵ درصدی همراه در درآمدهای مهر ماه

در ادامه به گزارش صورت مالی یک ماهه همراه اول می پردازیم تا با توجه به صرفه جویی های ذکر شده، به جزئیات این صورت مالی بپردازیم.

شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره ی یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۸، در مجموع درآمدها به ۱۵،۵۳۸ میلیارد ریال دست پیدا کرد. این مجموعه از ابتدای سال مالی جاری تا ۳۰ مهر ۹۸ در مجموع درآمدهای حاصل از کارکرد مشترکین خطوط دائمی، استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه، فروش خطوط جدید تلفن همراه، خدمات ارزش افزوده، سایر درآمدها و کارکرد مشترکین خطوط اعتباری  به ۱۰۰،۳۶۸ میلیارد ریال دست پیدا کرد.

همچنین همراه در مجموع درآمدهای یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۸ به ۱۵،۵۳۸ میلیارد ریال دست پیدا کرد. درآمد آخرین ماه تابستان شرکت ۱۴،۶۸۷ میلیارد ریال رقم خورد.  بر همین اساس می توان گفت، شرکت در مهر ماه نسبت به ماه گذشته افزایش ۵ درصدی در درآمد داشته است.

درآمد ۶ میلیارد ریالی از مشترک های خطوط دائمی

در دوره ی یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۸، درآمد حاصل از کارکرد مشترک های خطوط دائمی ۶،۲۵۰ میلیارد ریال به دست آمد. در ماه گذشته شرکت از این محل ۵،۷۲۴ میلیارد ریال درآمد کسب کرده بود.با توجه به این آمار، شرکت  در مهر ماه نسبت به ماه گذشته ۹ درصد رشد در درآمد حاصل از کارکرد مشتریکن خطوط دائمی به ثبت رسانده است.

همچنین درآمد شرکت از محل استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکتهای تلفن همراه در دوره ی یک ماهه منتهی به  ۳۰مهر ۹۸، ۱۰۶۲ میلیارد ریال به دست آمد. در ماه گذشته شرکت از این محل ۱۰۹۲ میلیارد ریال درآمد کسب کرده بود.با توجه به این آمار، شرکت  در مهر ماه نسبت به ماه گذشته۲  درصد کاهش در درآمد حاصل از استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکتهای تلفن همراه به دست آورده است.

رشد ۴۰ درصدی از محل درآمد فروش خطوط جدید

در دوره ی یک ماهه منتهی به  ۳۰مهر ۹۸، درآمد حاصل از فروش خطوط جدید تلفن همراه ۳۵ میلیارد ریال به دست آمد. در ماه گذشته شرکت از این محل ۲۵ میلیارد ریال درآمد کسب کرده بود.با توجه به این آمار، شرکت  در مهر ماه نسبت به ماه گذشته ۴۰ درصد رشد در درآمد حاصل از فروش خطوط جدید تلفن همراه به ثبت رسانده است.

در دوره ی یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۸، درآمد حاصل از خالص ارزش افزوده ۴۰۲ میلیارد ریال به دست آمد. در ماه گذشته شرکت از این محل ۴۴۱ میلیارد ریال درآمد کسب کرده بود.با توجه به این آمار، شرکت  در مهر ماه نسبت به ماه گذشته ۸ درصد کاهش در درآمد حاصل از خالص ارزش افزوده به ثبت رسانده است.

مجموعه هایی که به طرح سبز پیوسته اند

همزمان با طرح حذف کاغذی قبوض که از سوی همراه اول آغاز شد، شرکت توانیر، سازمان آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز و شرکت مخابرات به این طرح پیوستند. بر اساس اطلاع رسانی محمدجواد آذری جهرمی وزیر فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات مجموع صرفه‌جویی این طرح در تمامی مجموعه ها ۱۴۴۰ میلیارد تومانی است. این طرح که در راستای سیاست های دولت الکترونیک است، در صورت اجرایی شدن در هزینه های اقتصاد کلان تاثیر گذار خواهد بود. همراه اول که بیشترین هزینه را برای چاپ و بسته بندی قبوض خود پرداخت می کرد در این طرح به موفقیت خوبی رسیده است.