در این پادکست؛ به کارکرد سامانه نوین مارکت سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، مرتضی احمدی مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:

  • کارکرد سامانه نوین مارکت به چه صورت است؟
  • چه مجموعه هایی از صندوق های سرمایه گذاری تامین مالی می شوند؟