دوازدهمین شماره از بورس امروز با عنوان:"كرسی فراموش شده بازار سهام در كابینه".

[dflip id=”3420″][/dflip]