مدیرعامل بیمه پاسارگاد گفت: بیشتر فعالیت بیمه پاسارگاد در زمینه بیمه عمر است که بالغ بر 60 درصد از پرتفوی شرکت را تشکیل میدهد.

به گزارش روند بورس امروز، معصوم ضمیری مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد در خصوص سود شرکت های بیمه گفت: سود بیمه ها شامل دو بخش است؛ یک بخش سود عملیاتی و بخش دیگر آن مربوط به تسعیر ارز است. امسال سود عملیاتی بیمه پاسارگاد نسبت به سال گذشته، افزایش پیدا کرده اما سود تسعیر ارز با وجود تغییرات کمی که در نرخ ارز داشتیم نسبت به سود سال گذشته کمتر بوده. به عبارت دیگر علیرغم افزایش نرخ مورد عمل در شرکت های بیمه در سال گذشته، در سال جاری ثبات نسبی برای نرخ مذکور حاکم بوده است.
ضمیری با اشاره به پرداخت خسارت‌ها در بیمه پاسارگاد اظهار داشت: در شرکت های بیمه مبالغ پرداختی بابت بازخرید بیمه نامه عمر و همچنین بازپرداخت سرمایه بیمه در سررسید، به عنوان خسارت در حساب ها ثبت می شود در صورتیکه این مبالغ از محل ذخائر ریاضی تامین و پرداخت می گردد بنابراین رشد مبلغ خسارت در یک دوره مالی می تواند متقابلاً موجب کاهش ذخائر ریاضی در پایان دوره شود.
مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد در توضیح موضوع بیمه پول با اشاره به موارد این بیمه گفت: بیمه پول واژه‌ای خلاصه‌شده است که شامل بیمه موجودی‌های نقدی می باشد.
به طور مثال، شامل بیمه موجودی‌های نقدی در صندوق شرکت‌ها در برابر آتش‌سوزی، سرقت و دیگر خطرات است. رایج‌ترین استفاده کنندگان این بیمه، بانک‌ها هستند که وجوه نقد موجود در صندوق شعبه‌ها و همچنین وجوه نقد خود را هنگام حمل از خزانه تا شعبه، بیمه می‌کنند. به تمامی این موارد اصطلاحاً بیمه پول می‌گویند.
ضمیری در خصوص برنامه‌های آینده بیمه پاسارگاد گفت: برنامه‌های بیمه پاسارگاد تقریباً یک برنامه مشخص و مستمر است. امسال به تولیدی در حدود سه هزار و سیصد میلیارد تومان خواهیم رسید که فراتر از پیش‌بینی‌های برنامه سالانه شرکت است. همچنین سود عملیاتی شرکت نیز نسبت به سود برآوردی برای سال ۱۳۹۸ ازافزایش نسبی برخوردار خواهد بود.
وی درنهایت افزود: آخرین آمار بیمه نامه های عمر صادره در شرکت بیش از ۰۰۰ر۲۰۰ر۴ فقره بیمه نامه می باشد که همچنان بالغ بر ۶۰% از تولید شرکت را تشکیل می دهد و در مقایسه با سال گذشته رشدی معادل ۵۰% را شامل می شود.