اگر صنعت بیمه را به سه ضلع تقسیم کنید یک ضلع سهامداران شرکت و ضلع دوم پرسنل و نمایندگان و شبکه فروش شرکت و ضلع سوم هم بیمه گزارن هستند.

به گزارش روند بورس امروز، عبدالرسول عطایی، مدیرعامل سابق شرکت بیمه حافظ اظهارکرد: حاکمیت شرکتی باید در شرکت های بیمه ای اجرایی شود و مهم ترین قسمت آن هم تشکیل هیئت عامل و مستقل شدن هیئت مدیره است.

وی افزود: حاکمیت شرکتی یکسری از منافع سه ضلع صنعت بیمه را در بر می گیرد، اگر صنعت بیمه را به سه ضلع تقسیم کنید یک ضلع سهامداران شرکت و ضلع دوم پرسنل و نمایندگان و شبکه فروش شرکت و ضلع سوم هم بیمه گزارن هستند.

  • منبع خبر : روابط عمومی بیمه حافظ