در مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت بندرعباس اعلام شد.

به گزارش روند بورس امروز، پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت بندرعباس اعلام شد.

بر همین اساس، پیشنهاد افزایش سرمایه شبندر  از مبلغ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته ها به منظور توازن هزینه ی سرمایه گذاری های انجام شده و اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.