مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر گفت: وقتی خلیج فارس تحریم شد و  امکان صادرات از طریق بنادر وجود نداشت، با کامیون هم که نمی توان حجم بزرگی صادرات انجام دهند، مجبور به استفاده از حمل ریلی شدند.

به گزارش روند بورس امروز، فرهنگ طلوعی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر در خصوص ایجاد تنوع برای ناوگان حمل و نقل ریلی گفت: مجموعه ما شرکت حمل و نقل ریلی هست و طبیعتا هر جایی که تقاضا داشته باشد، ما ورود خواهیم کرد. اما برای سال ۹۸ برنامه ای برای ایجاد تنوع ناوگان در شرکت را نداریم. بیشتر واگن های کشور را واگن های لبه بلند تشکیل می شوند و غریب به ۷۰ درصد باری که در کشور حمل می شود، مربوط به باری است که توسط واگن های لبه بلند حمل می شود.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر اظهار داشت: در حال حاضر ما صددرصد ظرفیت مان را داریم و در صورتی که احساس کنیم مشتریان فعلی مان توانایی پر کردن این ظرفیت را ندارند، طبیعتا مشتریان جدیدی پبدا خواهیم کرد.

طلوعی عنوان کرد: صنعت پتروشیمی جزو صنایعی بود که در دوران تحریم قانع شد که نیاز به حمل ریلی دارد. وقتی خلیج فارس تحریم شد و  امکان صادرات از طریق بنادر وجود ندارد، با کامیون هم که نمی توان حجم بزرگی صادرات انجام دهند، مجبور به استفاده از حمل ریلی شدند. اما این استفاده مشروط به پیش درآمدهایی است. ابتدا باید به وسیله خطوط آهنی متصل به راه آهن شوند تا بتوانند هزینه هایشان را کاهش دهند. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی به صورت جدی پیگیر اتصال اینها به شبکه ریلی است. به محض اینکه این اتفاق رخ بدهد یک بازار مناسب در این بخش شکل می گیرد.

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های ریل پرداز سیر ( حریل )