قیمت ورق گرم وارداتی اخیرا ۱۰ تا ۲۰ دلار رشد داشته که در نتیجه افزایش تقاضای ویتنامی ها و بالا بردن قیمت از جانب هندی ها بوده است.

به گزارش روند بورس امروز، قیمت اسلب وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا یک هفته اخیر علی رغم رشد قیمت ورق گرم در ثبات بوده است.

کارخانه ها قیمت پیشنهادی را با توجه به رشد بازار ورق گرم تا ۵ دلار بالا بردند ولی مشخص نیست خریداران این رشد قیمت را بپذیرند. در این بین قیمت ورق گرم وارداتی اخیرا ۱۰ تا ۲۰ دلار رشد داشته که در نتیجه افزایش تقاضای ویتنامی ها و بالا بردن قیمت از جانب هندی ها بوده است.

در حال حاضر متوسط قیمت اسلب وارداتی ۳۷۵ تا ۳۸۵ دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا و شرق آسیاست.

مشاهده صفحه ی اخبار و تحلیل های فولاد مبارکه ( فولاد )