جریان وجه نقد ناشی از عملیات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی در دوره ی ۹ماهه ی سال جاری به مبلغ ۲٫۹۱۴٫۰۸۱ میلیون ریال نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته به میزان ۱۱۰٫۵۹ درصد رشد داشته است.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی با کسب درآمد عملیاتی ۱۳٫۷۳۶٫۳۲۶ میلیون ریال برای دوره ی ۹ماهه سال جاری تا پایان ۳۱ شهریورماه سال جاری در مقایسه با دوره ی مشابه سال گذشته ۱۰۷ درصد رشد داشته است. درحالی که بهای تمام شده ی این دوره در مقایسه با دوره ی مشابه در سال گذشته با ۱۰۳ درصد رشد به ۹٫۲۲۶٫۹۱۰ میلیون ریال رسیده است درنتیجه این عملیات سود ناخالص دوره ی ۹ماهه ی سال جاری منتهی به ۳۱ شهریورماه نسبت به دوره ی مشابه از سال گذشته با ۱۱۸ درصد رشد به ۴٫۵۰۹٫۴۱۶ میلیون ریال رسیده است. در نتیجه شرکت روند سوددهی در پیش گرفته است.

تولید برش های استحصالی بدون فروش با چه هدفی؟!

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی با نماد “شیران” به عنوان یک شرکت بورسی علاوه بر تولید محصولات برای داخل، بخشی از آنها را نیز صادر می کند. این شرکت در دوره یک ماهه منتهی به پایان مهرماه امسال در بین سه محصول تولیدی خود، الکیل بنزن خطی ۷۱ درصد فروش این شرکت را نسبت به سایر محصولات آن به خود اختصاص داده است. مابقی را به نرمال پارافین مازاد اختصاص داده است. نرخ قیمت تولید داخلی الکیل بنزن در مهر ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه امسال ۲٫۶۳ درصد کاهش داشته همچنین مجموع فروش مهرماه داخلی امسال برای الکیل بنزن با کاهش ۱۳٫۷ درصدی نسبت به شهریور امسال به مبلغ ۶۵۴٫۰۷۰ میلیون ریال رسید.

به رغم فروش خارجی محصول الکیلات سنگین در شهریورماه، این محصول در دوره ی مهرماه سال جاری هیچ گونه فروش خارجی نداشته و تنها در داخل به فروش رسیده است. این درحالی است که شرکت درکنار این تولیدات محصولی به نام برشهای استحصالی که از هیدروکربورهای تهیه شده از سایر منابع تولید می کند که هیچ گونه فروشی چه درداخل و چه درخارج تاکنون نداشته است.

کنترل هزینه باعث سود بیشتر

هزینه های حقوق و دستمزد به عنوان یک بخش از کل هزینه های اداری، فروش و عمومی شرکت (با نسبت ۰٫۳۳ از کل هزینه های اداری و فروش) که بعد از هزینه های حمل و نقل و انتقال (با نسبت ۰٫۴۶) بخش کثیری از هزینه های اداری و فروش را به خود اختصاص داده است. از آنجا که هزینه های اداری و فروش و عمومی در دوره ی ۹ماهه ی سال جاری منتهی به ۳۱ شهریور ماه۹۸ نسبت به دوره ی مشابه از سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است شرکت باید دو هزینه ی دستمزد و حمل را کنترل نماید تا سود عملیاتی شرکت افزایش یابد.

جریان نقد عملیاتی شرکت تکیه گاهی محکم

جریان وجه نقد ناشی از عملیات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی در دوره ی ۹ماهه ی سال جاری به مبلغ ۲٫۹۱۴٫۰۸۱ میلیون ریال نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته به میزان ۱۱۰٫۵۹ درصد رشد داشته است که نشان دهنده ی روند رو به بالای عملیات شرکت در فروش نقد محصولات خود دارد. در کنار این جریان شرکت سودی به مبلغ ۶۳۵٫۱۴۰ میلیون ریال از سرمایه گذاری های گذشته ی خود کسب نموده لذا شرکت با تکیه بر این پشتوانه ی مالی میزان پرداخت های سود سهام خود را به مبلغ ۲٫۱۳۳٫۴۱۲ میلون ریال رسانده (معادل ۳۰٫۸۱ درصد رشد از سال گذشته) است.