در این پادکست؛به بررسی موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

موسسات حسابرسی بین المللی در تأمین مالی و فاینانس،با اجرای مجتبی فریدونی،کارشناس ارشد تأمین مالی ذوب آهن اصفهان

در بحث الزامات و پیش نیازهای فاینانس،بعد از تهیه ی صورت های مالی بر اساس ifrs،اعتبار بخشی بسیار موثری خواهد بود اگر این حساب ها توسط موسسات مالی بین المللی و یا حسابرسی بین المللی مورد تایید قرار بگیرند.

 

بیشتر بخوانید:  صندوقی برای حمایت از شاخص