در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 21 آبان بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، فاطمه رنجبر مدیر معاملات کارگزاری بانک اقتصاد نوین:

  • کم کم انتظار برگشت به روند افزایشی را داریم.
  • سهام های بنیادی همچنان قابل اعتماد هستند.