در این پادکست به عوامل تأثیر گذار بر عملکرد مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

  • عواملی مثل ارزش سهام کشورها بر عملکرد مدیران صندوق های سرمایه گذاری تاثیر گذار هستند.
  • از میان ۶۸ صندوق در سهام دو تا ۳ صندوق بازدهی مثبتی داشتند.