در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 19 آبان بررسی شده است.

قاسم سلمانی فیضی کارشناس بازار سرمایه:

  • جریان ورود نقدینگی به گروه خودرویی کاملا نمایان است.
  • شاهد افزایش تقاضا در گروه خودرو خواهیم بود.