در این پادکست؛به بررسی تضامین در تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

بررسی تضامین در تأمین مالی و فاینانس،با اجرای مجتبی فریدونی،کارشناس ارشد تأمین مالی ذوب آهن اصفهان

تضامین یا گارانتی تاثیر بسیار مستقیمی بر نرخ بهره،می تواند داشته باشد.در حال حاضر بالاترین سطح گارانتی که برای یک فاینانسر خارجی می تواند وجود داشته باشد،گارانتی دولتی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

 

 

بیشتر بخوانید:  حمایت معتبر در سهام "کالا"