در این پادکست؛به بررسی تعیین نرخ تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

بررسی تعیین نرخ تأمین مالی و فاینانس،با اجرای مجتبی فریدونی،کارشناس ارشد تأمین مالی ذوب آهن اصفهان

یکی از مهم ترین مبحث هایی که در فاینانس مطرح می شود،بحث نرخ فاینانس است.هر چه نرخ جذاب تری داشته باشد؛ می تواند فاینانس را ارزان تر و جذاب تر کند.

 

 

 

بیشتر بخوانید:  پیروی حقیقی ها در عرضه سهام از حقوقی های خودروسازان