در این پادکست؛به بررسی تحلیل تأمین مالی و فاینانس،پرداخته شده است.

تحلیل تأمین مالی و فاینانس،با اجرای مجتبی فریدونی،کارشناس ارشد تأمین مالی ذوب آهن اصفهان

گارانتی های مورد نیاز برای تامین مالی خارجی،که شامل ساورین گارانتی و بانک گارانتی می باشد؛شرایط بسیار سختی را در حال حاضر سپری می کنند.در مرحله ی بعد از ساورین گارانتی و بانک گارانتی؛گارانتی شرکتی وجود دارد،که تضمین خود شرکت است و در شرایط خاصی فاینانسر قبول می کند.

 

بیشتر بخوانید:  تعادل در صنعت فولاد با الگوی جدید عرضه و تقاضا