در این پادکست؛به بررسی تحلیل بازار،با توجه به شاخص ها،پرداخته شده است.

تحلیل بازار با اجرای قاسم سلمانی فیضی کارشناس حقیقی بازار سرمایه

از معاملاتی که در بازار این روزها انجام می شود،این طور استنباط می شود که سهم های بزرگ و همچنین شاخص ها، متاثر از قیمت های جهانی و کمدیتی ها بودندکه اکثرا بعد از یک رشد مناسب به مقاومت هایشان رسیدند.ولی همچنان سهم های کوچک تر،گروه های کوچک و تک سهم ها،با توجه به اینکه نمودارهای جذابی دارند،اکثرا به قیمت های خوبی رسیدند و با اقبال در خرید مواجه شدند.

 

بیشتر بخوانید:  ورود پول حقیقی عامل کلیدی رشد چند روز اخیر بازار