مسکن در شهر تهران با وجود کاهش نسبی هنوز در شرایط نگران کننده ای است و معاملات هنوز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

به گزارش روند بورس امروز، بازار مسکن نسبت به زمان مشابه سال گذشته روند نگران کننده ای داشته است. افزایش قیمت از یک سو و رکود در معاملات موجب نگرانی خریداران و سرمایه گذاران این بازار شده است. برای بررسی بیشتر قیمت مسکن در تهران قیمت چند منطقه تهران را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
آگهی‌های منتشر شده در محدوده ازگل نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این محدوده حدود ۲۰ میلیون و ۳۰۰ تومان است و در این منطقه کاهش قیمت ۱۳ درصدی داشته‌ایم.
در محدوده شهر زیبا شاهد کاهش ۴ درصدی بودیم. در این منطقه میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ تومان شده است. در سه‌ماهه گذشته در این منطقه ۱۲۶۵ معامله انجام شده است.
در محدوده فاطمی میانگین قیمت واحدهای مسکونی حدوداً ۱۷ میلیون و ۵۰۰ تومان است. در سه‌ماهه گذشته در این منطقه ۴ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. همچنین در سه‌ماهه گذشته ۵۴۰ معامله در این منطقه انجام شده است.
در محدوده تهرانپارس میانگین قیمت واحدهای مسکونی حدوداً ۱۵ میلیون و ۱۰۰ تومان است. در سه‌ماهه گذشته در این منطقه ۷ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. همچنین در سه‌ماهه گذشته ۵۴۰ معامله در این منطقه انجام شده است.